Kategorier
Uncategorized

22.juli-senteret: «Sangens betydning»

Det planlegges en utstilling som skal åpnes 1. juli om musikkens betydning etter 22. juli. «Til Ungdommen», «Mitt lille land» og «Barn av regnbuen» blir her sentralt.

En video med blant annet meg blir en del av dette. 18. april ble det gjort opptak, jeg ble intervjuet og sang. Sang og krig er jo sentralt i flere av mine bøker. I «Grunntonen — Små sanger, mektige spor» fra 2016 er jo sangens betydning etter 22. juli selve anslaget – til en ettersporing av sang som del av nasjonalsbyggingen etter 1814. Og for to år siden utga jeg boka «Med musiske våpen», om sangens betydning på begge sider av fronten under 2. verdenskrig. Stikkord under intervjuet med meg: «Musisk mobilisering!» og «Syngende soldater». Det hjelper ikke om milliarder nå bevilges til våpen, hvis menneskene som skal betjene dette mister motet når det røyner på. Fellessang må gjeninnføres som start på dagen i norsk skole. Vi må kunne vår sangkanon.

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mitt våpen?

spør Nordahl Grieg i sitt dikt: Svaret er: SANG!