Kategorier
Uncategorized

13 april – 2023 Folkeakademiet, Skøyen aktivitetssenter

Jeg var invitert til «Stoppestedet» ved Lilleaker stasjon, en gammel trikkehall omgjort til kulturhus.

«Vi er en gruppe på ca 20 mennesker med ulik bakgrunn fra næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Det er en interessert og debatt gruppe. Tema: «Musikk og politisk påvirkning», het det i invitasjonen fra lederen Harry Bjerkeng.

Her måtte formatet bli «samtale», ikke forelesning. Rundt 35 møtte opp, menn og kvinner De samlet seg i en halvsirkel foran meg og et piano.Det ble en samtale om sangens betydning i den pågående krigen i Ukraina, brytningen mellom russisk og ukrainsk sangtradisjon. Jeg har jo for ikke så lenge side skrevet en kronikk om dette i Klassekampen. Veien gikk derfra til min siste bok «Med musiske våpen», som handler om felles sangtradisjon på tvers av fronter (Norge 1940-45). Piano og sang hørte med underveis, med JRB live.

En mann kom fram etterpå og ville kjøpe en bok. Han hadde bare cash, ikke VIPPS og ga meg en fem hundre-lapp (boka koster kr. 390). «Jeg har ikke cash», svarte jeg, «så hva gjør vi?» Bare behold de fem hundre, det var denne timen med deg vel verd!»

Dette var tilbakemeldingen dagen etter:

Hei: Tusen takk for en vidtrekkende analyse av den vanskelige situasjonen vi står i. Deltakerne var så fornøyde.

Vennlig hilsen Harry