Kategorier
Uncategorized

22.2-2023: Sunndal kommune for andre gang: Sang på livet løs!

Noen tid etter at jeg hadde forelest i Sunndal kommune i 2007 fikk jeg et brev fra barnehagesjefen Dag Eirik Elgsaas: «Vi har behørig avduket vår nyeste investering på barnehagefronten i Sunndal. Et musisk lekeapparat, «Være fred», skapt av kunstneren Ole Mauset og støpt i bronse. Avdukinga er godt dekket i lokalpressen her. Begrepet musisk leikeapparat er nok et nytt begrep i vår barnehageverden. Forskjellen ligger i at det vin tradisjonelt forbinder med barnehagens leikeapparater er fysiske utfoldelser og stimulering av kropp og motorikk. «Være fred» sin misjon er å legge til rette for tanker og refleksjon, ikke minst være en inspirasjon for kunsten og kreativiteten.»

            Et bilde fulgte med:

I februar 2023 var jeg tilbake i Sunndal kommune og foreleste for barnehagefolket om «Det musiske menneske». Denne gang åpnet jeg med «Rage against the Machine» — «We gotta take power back!» What power? Sangkraft må inn som overordnet del i skolens «Fagfornyelse». Ikke bare handler det om «lærekraft» — barns læring har helt fra første leveår hatt sang som nøkkel. Det handler også om «værekraft» — mobilisering av livsmot når livet trues. Nå synges det i ukrainske bomberom — de har en rik sangtradisjon å hente energi og motstand fra. Landet er musisk rustet. Norsk sangkanon må løftes fram igjen — det handler musisk beredskap. Sang på livet løs!

Som bonus i etterkant fikk jeg nå møte «Være Fred». Han støttet meg helt klart!

Det var Mona Reinset, nåværende barnehagesjef i Sunndal kommune, som har tatt dette bildet av «Være Fred» og meg. Etter forelesningen i Sunndal kommune ga hun meg som takk en bok med viser, rim og regler frå Nordmøre med en hilsen i: «Tusen tak for ein fantastisk inspirasjon til å ta vare på det musiske i våre liv».

Den sangboka skal få en spesiell plass i sangbokhylla mi. «Musisk beredskap» på Nordmøres vis: