Kategorier
Uncategorized

22.4-2022: Møte på Stortinget: Jeg har ikke gitt opp å forandre norsk skole i musisk retning

Bra start: På vei inn sang vi en strofe fra «Kom mai, du skjønne, milde», Aud Hove fra Skjåk og jeg. Å synge var hennes forslag, valget av sang — et anslag til mer sang i skolen.

Med på møtet — det varte en time — var også to unge fra UtdanningskoMiteen: Torleik Svelle fra Senterpartiungdommen og Maren Grøthe fra Arbeiderpartiet, Tingets yngste.

Jeg hadde med meg flere ting:

a) Bilde av en kniv: betydning av lek og praktiske fag i skolen
b) En musisk skolemodell:
c) Bilde fra statsminister Jens Stoltenbergs åpning av en musisk skole på Vågå i mai 2011

Framtiden for denne skolen ble knust av to katastrofer, den første nasjonal: Terrorangrepet på Norge 22. juli vel to måneder senere. Stoltenbergs liv ble snudd. Den andre lokal: Vågås ordfører Rune Øygard ble arrestert rett over sommeren. Kommunen gikk i sjokk. I sum: alt ble ødelagt. Nå prøver jeg igjen. Denne skolemodellen, bygget på barns læringsveier, er for viktig til å ble kassert for godt. Jeg har nå skrevet et brev til Tonje Brenna. Hun brenner for lek, som jeg.