Kategorier
Uncategorized

2.april: Tromsø: Åpen forelesning: «De undertryktes pedagogikk»

Jeg foreleste for læreskolestudenter i Tromsø for to år siden. Nå ville de ha meg tilbake. Hyggelig og viktig, ikke minst nå som en ny læreplan er ute på høring. Den kaster jeg meg på, med forelesningstittel hentet fra Paulo Freire: «De undertryktes pedagogikk». En kronikk/høringsuttalelse er nå på vei på grunn av dette.

Musiske skolevisjoner — for tredje gang

FØRSTE GANG: TRONDHEIM HØSTEN 1989

Skolen må i større grad akseptere barn som et hele, og for at ikke minst kunnskapstilegnelsen i skolen er fundamentalt avhengig av et pedagogisk helhetsperspektiv, hvor følelser, sanselighet og kroppslighet får sin naturlige plass i samspillet med den kognitive utviklingen. Bare på den måten har vi muligheter for å redusere gapet mellom det menneskelige potensiale som er til stede i det enkelte menneske, og vår evne til å gjøre bruk av dette potensialet,”

skrev regjeringens rådgiver i utdanningspolitiske spørsmål, ekspedisjonssjef Kjell Eide, i et lengre notat til sin statsråd da Det musiske menneske ble lansert høsten 1989 i Trondheim. Han ville vekke Skole-Norge: ”Boka handler om langt mer enn pedagogikk, men er etter mitt skjønn samtidig en av de viktigste bøker om pedagogikk som er kommet ut i Norge.” Dette vet vi: Hernes lyttet ikke, han var fordypet i sitt.

ANDRE GANG: VÅGÅ 18. mai 2011. Da ble en musisk skole åpnet av Statsministeren og knust da ordføreren kort tid etter ble arrestert.

TREDJE GANG: NÅ!!

Her er hva en tilhører skrev i etterkant av forelesningen min: «Et herlig inspirerende og tankevekkende foredrag om hva som er viktig i livet, og i pedagogisk arbeid med barn. Takk, er så glad for at jeg ble oppmerksom på dette åpne foredraget.»

Men hva sier skolen denne gang!? (to be continued!)