Kategorier
Uncategorized

Sanner, 17.4.2015: Foreningen Musikk i livets begynnnelse. 25 års jubileum

Viktig forening, hyggelig å bli spurt om å holde hovedforedraget. Siden det var snakk om et jubileum, var dette foredraget en honorarfri gave til foreningen.

Tema, gitt i foreningens medlemsblad «Ride Ranke»#, 1/2015: «Musikk og bevegelse»

God på se at to av mine gamle studenter var til stede, Guri Årsvoll som avtroppende styreleder  og Tove Dornboos, avtroppende styremedlem.

Håper nye kompetente krefter kan komme inn — det trengs!

En utfordring: fedre må trekkes inn sanggruppen med barn.

 

Guri og Tive

Guri til venstre. Så godt å se dem igjen, begge var mine hovedfagsstudenter!