Kategorier
Uncategorized

9.3.2015: Nesodden kommune, barnehageansatte

PInsekirken

Merkelig. Nesodden har bygd et nytt kulturhus/kommunehus, Tangenten. Men et stort forelesningslokale finnes  ikke kommunen. Så forelesning for vel 200 barnehageansatte fant sted i Pinsekirkens lokaler på Fjellstrand. Teknikken brøt sammen, DVD/visning av film fungerte meget stykkevis og delt, og mye måtte snus på både i forkant og underveis. Det smertet dem i kommunen som skulle betjene det tekniske, og det slet på meg. Men de vel to hundre frammøtte oppviste en makeløse tolmodighet og generøsitet. «Takk, du gir håp!» sa en av de frammøte i etterkant. Det gav styrke. Men dagen kostet i overkant med krefter.