Skien 4.11 -2014: Musiske møter mellom barnehage og sykehjem.

Kjersti

Kjersti Gunnersen er leder for et prosjekt der barnehagebarn fra Lillefot barnehage i Gulset bydel i Skienregelmessig møter beboere på sykehjemmet et par hundre meter unna.

I prosjektbeskrivelsen for «Samspill – helse og livsglede» heter det blant annet:60 førskolebarn, 50 seniorer (60-90 år) og 30 sykehjemspasienter (75+) samt personalgrupper (20) i barnehage, nærmiløsenter og sykehjem i Gulset bydel i Skien kommune får direkte utbytte av prosjektet. I tillegg berøres øvrige 30 medarbeidere, 50 seniorer, 100 pårørende og lokalsamfunnet gjennom ringvirkninger og offentlige aktiviteter.

Kjerst Gunnersen har en bred bakgrunn for å lede det hele:sykepleier med spesialurdannelse innen musikk og helse, bistandsarbeir, helsesøsyter, dirigent og organist …

Da jeg kom, fikk jeg et gløtt inn i et rom der eldre og ansatte med spedbarn på arm sang satt sammen og sang: «Den fyrste song».

Et prosjekt som dette bør kunne tjene som modell på nasjonalt nivå. For en kontrast til en regjering som vil fjerne «Den kulturelle spaserstokken» for de gamle!

Comments are closed.