Kategorier
Uncategorized

13-14 november 2014: Den Haag, Nederland: SVs som George Bush-epigon i norsk utdanningspolitikk!

Maercue, HaagNei da, det var ikke fordi «Det musiske menneske» er oversatt til flamsk. Dette var noe helt annet: To private barnehager fra Sandnes som investerte overskudd fra driften til et to dagers fagseminar med to inviterte forelesere: Kjetil Steinsholt fra NTNU og meg: Barnehagenes visjon: å gå mot strømmen i forhold målstyring og testing av barn, løfte fram barnas rett til egenutvikling, gjennom lek, faglig fundert.

1+1 = 3. Hvordan er det mulig? «Gjennom lek,» svarer disse barnehagene. «Musisk vekst, indre modning, ikke skolsk styringstrykk utenfra, er barnets vei, sier jeg.

Det ble to tette og lærerrike dager med 60 barnehageansatte i salen, mye energi og kritisk debatt.

NB: Som kom BOMBEN, iallfall for meg.

For ikke visste jeg hva Kjetil Steinsholt fortalte: at det var SV — av alle partier —  i 2007, med Øystein Djupedal som utdanningsstatsråd, som innførte et massivt test- og kontrollregimet i norske barnehager. Stortingsmelding nr. 16, 2007, «Så ingen stod igjen» var en ren kopi av hovedtankene til skolereformen til president Georg Bush «No child left behind» (som jeg kjenner godt). Og jeg som har trodd at dette var Kristin Clemets og Høyres verk! Da Kristin Halvorsen overtok utdanningsposten i regjeringen, forventet utdanningsnorgeen minister som i radikal grad lettet på tetstrykket. Isteden fikk Norge et utdanningsminister i Kunnskapsdepartemetet alias Clemet light. Bush som SVs utdanningsideal — Mamma Mia! Ikke rart at et massivt skuffet utdanningsnorge — SVs velgergrunnlag — til slutt vendte partiet ryggen. I dag er USA i ferd med å avvikle deler av «No child left behind», dempe et stigmatiserende testtrykk på barn — mens det i Norge bare øker i styrke, med ditto økning av allskens metoder som skal rette opp barns mangler, språklig, matematisk og sosialt.

EPILOG

9. juni 2008 inviterte Solhjell, som da hadde overtatt for Djupedal i Kunnskapsdepartementet, meg til et møte i departementet.. Han ba meg lage et notat om «Den musiske barnehagen». Det gjorde jeg og advarte blant annet mot et økende, skolsk testregime i norske barnehager. Jeg leverte det rett over sommeren 2008. Samme høst: SV lytter overhodet ikke, isteden foreslås språktesting av 3-åringer. Det var partiets svar på mitt notat. Partiet foretrekker George Bush’ tenkning om reformer i barnehage og skole! Ikke rart at partiet dag nærmest er utradert, tenker jeg. De sviktet sine egne velgere — og de sviktet barna.

 

Den Haag-kvartetten

Fra venstre: Stipendiat og barnehageeier  Per-Einar Sæbbe, barnehageeier og pedagog Kjell Rise, JRB og Kjetil Steinsholt