Kategorier
Uncategorized

2.6.-2014: Origo-senteret, Våler: «Gotta take he power back!»

Ofte er det slik at et foredrag fører med seg flere innenfor samme sektor. Slik var det også denne gangen. I fjor ble jeg bedt om å holde foredrag på Prindsen i Storgata i Oslo, et senter for rusavhengige og andre voksne som sliter, drevet av Kirkens Bymisjon. Det handlet om senterets 15-årsjubileum. Salen var fylt av brukerne selv, og dagen ble såpass sterkt at jeg ble invitert til Kirkens Bymisjons ledersamling på Hamar et par måneder senere. Den svingte det av og Sturla Stålset takket med glød. En av dem som var til stede der var Solveig Lie, leder for Origo-senteret i Våler. Senteret ligger 22 km fra Moss stasjon, der jeg ble hentet:

 

Origo-senteretHun ville dele Hamar-opplevelsen med sine ansatte. Origo-senteret drives av Kirkens Bymisjon, underlagt Helse Sør-Høst. «Origo» kjenner jeg fra mattetimene på skolen, null-punket for x- og y-aksen. Solveig Lie forteller at Origo-senteret er en stiftelse som tilbyr speialisert rusmiddelbehandling til pasienter mellom 18 og 35 år, med barn mellom 0 og 4 år. Her finnes en barnehage med foreldre er under behandling.

Skulpturen i hagen er talende nok. Den heter «Vern og vekst»:Vern om vekst

Solveig Lie viste fram sangboka mi da jeg kom: «Den har vi slitt ut i glede hjemmehos oss, » sa hun:

Solveig Lie