Kategorier
Uncategorized

3. mai 2014: Åpningstale til Oslo Grieg-festival i Nasjonalgalleriet.

Jon-Roar Bjørkvold:

Oslo Grieg-festival 2014

Åpningstale (3.5.2014)

 

  • Hva betyr en kammermusikkfestival, musikk overhodet?
  • Hva handler dette om, dypest sett, for et folk og et land?
  • Det hender mer enn en gang at det må en vekkelse til.
  • En gang ble jeg reddet av barnesang i storm i en 22 fots åpen båt.

Sommeren 2011 handlet det om en annen storm, en storm som truet et helt land. Bombing av regjeringskvartalet og Utøya-massakren.

I august det året ble det åpnet en kammermusikkfestival i Aulaen.

Inn på podiet kom landets statsminister, Jens Stoltenberg — han av alle og så fylt av tårer — var blitt bedt om å holde åpningstalen, lenge før 22. juli. Vi reiste oss spontant, overveldet og beveget, vi klappet og klappet, det var en solidaritetsapplaus uten grenser. Så talte Stoltenberg:

Når ord ikke lenger strekker til i sorgen, tar kunsten over,” sa statsministeren, han stod rak i stormen og ble i Aulaen hele åpningskonserten til ende. Jeg husker at unge musikere kastet roser ned til ham der nede på første benk som takk.

Den gang var grunnlovsverdier truet og satt på prøve. SORG

 

OSLO Grieg-FESTIVAL 2014

I år feires et grunnlovsjubileum. Oslo Grieg-festival er en del av feiringen. GLEDE.

Finstemme et instrument: Finstemme menneskesinn:

  • Vitalitet, Nærhet, Følsomhet, Menneskelighet

Den musiske kilden, spedbarnserfaringen— da musikk var en inngangsportalen til det å leve. Sang er det første vi møter og det siste vi mister.