Kategorier
Uncategorized

20.9.2013: Sandvika teater: Asker og Bærum kommuner: Demensdagen 2013: «Sang er det første vi møter og det siste vi mister»

Denne dagen var mettet med musisk synergi: Stappfull sal, pårørende og pleiere rundt 350 i alt:

Josef Hrbacek satte tonen med myk klarinett: «Trollmors vuggesang» og «Byssan Lull».

Og dermed var vi i gang! Tilkopling!  

Det ble en makeløst fin dag. Energier flommet. Og jeg kjente også på min egen helse: «Endelig: Nå har etterdønningene etter måneder med vondt sluppet taket.» Og hvem hjalp meg? Alle de som var kommet for selv å få hjelp, den fullsatte salen med mennesker som generøst gav av sitt. Energien gikk begge veier: fra meg til dem og fra dem til meg. Leonard Cohen har helt rett: «There’s a crack in everything, that is where the light gets in.»

Tilbakemeldingen fra de som inviterte meg sier på sine måte hva denne dagen ble til:

Kjære Jon-Roar Bjørkvold!

Dagen ble særlig vellykket synes jeg. Vi startet dagen med miljøbehandling og fokus på det å treffe pasient/bruker der vedkommende er. Personsentrert omsorg er et begrep vi bruker i sykepleiefaget. Målet er å finne ut hvordan nå inn til den enkelte for å gi en best mulig tjenestetilbud i det enkelte møtet. Med ditt foredrag ble dette understreket med tjukk strek under. Du traff ditt publikum utrolig bra med din bakgrunn i musikken og ditt fokus på å ha unike og ærlige møter med mennesker du har møtt/skal møte. Min forståelse ble at dersom jeg «juger» i menneskemøter vil jeg ikke treffe blink med tilbudet mitt. Det traff meg, og jeg tror jeg kan si så godt som alle i salen!!! Dette er i tråd med det jeg har stor tro på i arbeidet med sårbare mennesker, og hvilke menneske er det som ikke er sårbar uansett????
Du må bare forsette og takke ja til å holde foredrag for ansatte i pleie og omsorgstjenester – håper mange spør deg og at du har mulighet for å takke ja! Mange har snakket varmt om bidraget ditt allerede!!!
Igjen tusen takk for ditt unike bidrag denne dagen – jeg blir varm om hjertet når jeg tenker på det nå!!!

 
 
Vennlig hilsen
Spesialkonsulent
Torhild Bjørge