Kategorier
Uncategorized

24.mai – 2013: Åsane folkehøgskole: 30 -årsjubileum for Senior-festspill: «Yuëh»!

Jeg gjentar: Å forelese fo godt voksne mennesker, rike på livs- og yrkeserfaring, umettelige på mer kunnskap og nye impulser, ja, det er en fest!

Denne gangen var det for Senior-deltakere på der årlige festspillkurset på Åsane folkehøgskole, igangsatt for 30 års siden av ildsjelen Roald Heggernes:

Kvelden før mitt foredrag var vi alle i Grieg-hallen med visning av en kinesisk opera, «Marco Polo». Det ansporet meg til å åpne mitt foredrag med det kinesiske begrepet for musikk, «yuëh», som har livsvekst som kjerne (se «Det musiske menneske»).

Livsvekst og musikk, ja. På vandring gjennom gatene i Bergen etter foredraget mitt, støtte jeg på dette skiltet i Kong Oscars gate:

Når skal norsk skole fatte at musikk gir livsvekst og musisk læring? Festspillene i Bergen blomstret rundt oss i kapp med blomstrende trær: yuëh!