Kategorier
Uncategorized

24.11 -2012: Norsk Musikkbibliotekforening 40 år: Jubileumsfeiring i Deichmanske bibliotek, Oslo

 

Norsk Musikkbibliotekforening ble stiftet 26 november 1972. Initiativtager: NRKs Ella Arntzen. Norsk Musikkbibliotekforening er en interesseorganisasjon for folkebibliotek med musikksamlinger, universitets- og høyskoelbiblioteker med musikk, NRK, Visearkivet, Jazzarkivet, MIC, Rockheim og Nasjonalbiblioteket. Digatilisering både beriker og truer nå. Flere biblioteker har eksempelvis helt måtte slutte med CD-samlinger,.

I denne kampsituasjonen ble jeg blitt invitert til å tale musikkens og bøkenes sak. Det gjorde jeg med utgangspunkt i våre sangbøker som rommer noe langt mer en sangene selv. Det disse bøkene utløser av levd liv mellom mennesker kan aldri erstattes avnedlastede lydfiler.

Det var Frida Røsand — hun hadde meg som lærer i harmonilære tidlig på 1980-tallet — som inviterte meg. Her er hun kledd til fest, en festmiddag ventet etter mitt foredrag denne lørdags ettermiddagen:

Ellers var det rart å komme tilbake til gamle Deichman. Her satt jeg å leste latin som fersk student høsten 1962.