Kategorier
Uncategorized

13.11 – 2012 Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes: «Musisk sosialpedagogikk»

Den sosialpedagogiske høgskolen i Sandnes forbinder jeg med tre kvinner:

Eva Norland

Mosse Jørgensen

Judith Tollevik

To av dem var store reformpedagoger:

Eva Norland, som døde nå i høst, var opprøreren ved Universitetet i Oslo som ville vekk fra en amerikansk, behavioristisk pedagogikk.

Mosse Jørgensen var første rektor på Forsøksgym. Min nære og kjære venn Mosse døde i 2009.

Judith Tollevik er skolens mangeårige rektor.

Mosse ba meg i sin tid å støtte denne skolen. Det lovet jeg. Ikke ved noen skole i Norge har jeg forelest mer regelmessig enn ved Den sosialpedagogiske høgskolen i Sandnes. Også denne gang ble det et sterkt møte med stort sett godt voksne studenter — de fleste kvinner. Ved denne høyskolen søker mennesker faglig  «påfyll»: Førskolelærere, grunnskolelærere, helsefagfolk … Det er forunderlig hvordan du merker at de har livserfaring i bagasjen. Det løftet seg også 13. november 2013

Dette var min siste forelesning her med Judith Tollevik som rektor. Hun har nå fylt 80 år og takker av ved dette skoleårets slutt.

Etter tre timer gav salen meg en varm og lang applaus. Jeg gav den videre til Judith.