Kategorier
Uncategorized

BOKNYHET: Onsdag 26. september kl.18.00 i Gamle Ullevål kino i Oslo presenterer jeg en ny bok. Tema: musikk og kvinner i film. VELKOMMEN!

 

 

Denne boka har jeg levd med i 10 år. Det har blitt en omfattende filmhistorie, filmmusikkhistorie og filmkvinnehistorie. 159 filmer, 349 sider. Maken har ikke vært laget.

Til hver film: en side med tekst der jeg henter fram musikkens rolle i filmen, noe sikkert kjent og kjært, noe sikkert skjult for de fleste.

Til hver film: En helside med et svart-bilde av kvinnen i filmen jeg skriver om. Slik spilles bilde mot tekst, slik spilles tekst mot bilde. Bokformatet er stort, trykket kan bli heftig.

Jeg har via Scanpix hatt online tilgang til store filmarkiver og kunnet velge bilder på øverste hylle i filmhistorien. Vakkert og viktig har det blitt. I sum sier disse bildene noe om hvordan kvinner gjennom 90 filmår har blitt sett på og formet som globale ikoner. Star Dust. I registolene:  framfor alt menn.

Og musikken? Den tilfører filmfortellingene energi, form og mening. Komponistenes massemediale makt og påvirkningskraft er enorm. Hvem er de? Og hva gjør de med filmene — og ikke minst med oss?

Om du klarer å lese baksideteksten jeg har skrevet på bokomslaget (se nedenfor), får du en av mange innfallsvinkler om bokas hovedtittel — og hvorfor jeg skal presentere boka nettopp i gamle Ullevål kino:

FILM-FOTO-QUIZ:

1) Hvem er avbildet på forsiden av boka? Fra hvilken film? Og hva har dette med bokas tittel å gjøre?

2): Klarer du å gjenkjenne noen av de andre kvinnene som er avbildet? Alle er med i boka mi — i vakkert, stort format! HVilke filmer dreier det seg om?